Regulamin lokalu i zasady klubu

 

1. Wstęp do Czerwonego Fortepianu oznacza pełną zgodę i całkowitą aprobatę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych, dokumentacyjnych oraz zgodę na przestrzeganie obowiązującego w klubie regulaminu zasad.

2. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu w trakcie trwania imprez biletowanych, koncertów i dyskotek. Jednocześnie informujemy, że klub ma także charakter kawiarni i pubu. W godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych będzie ostoją spokoju i relaksu przy dobrej muzyce.

3. Osoby dokonujące zakupu biletu lub decydujące się na uczestnictwo w organizowanej imprezie automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu.

4. Do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom, które nie ukończyły 21 roku życia.

5. Na terenie klubu obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, dotycząca wszystkich gości i pracowników klubu.

6. Zakazuje się wnoszenie do klubu wszelkich alkoholi, napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

7. Gość klubu ma obowiązek szanować innych Gości - nie przeszkadzać im w zabawie, rozmowach itp. Uciążliwi i naprzykrzający się innym Goście będą upominani, a w skrajnych wypadkach proszeni o opuszczenie lokalu.

8. W przypadku łamania prawa lub regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu pracownicy są uprawnieni do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z klubu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu policji.

9. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Miejscem wyznaczonym do tego celu jest teren zewnętrzny (ustawione popielnice)

10. DJ nie realizuje zamówień muzycznych. DJ nie składa życzeń, nie pozdrawia itp. Ochrona klubu ma prawo zwrócić uwagę gościom, którzy będą mieli tego typu wymagania wobec DJ.

11. W Czerwonym Fortepianie obowiązuje szatnia oraz stojące wieszaki na ubrania wierzchnie. Szatnia jest bezpłatna i strzeżona wyłącznie w czasie koncertów i dużych imprez (wówczas wejście do niej jest zabronione osobom spoza obsługi).

12. Ochrona jest upoważniona do rewizji osobistych i sprawdzania bagaży podręcznych wnoszonych na teren lokalu w czasie imprez z udziałem powyżej 120 osób. Ochrona ma prawo rekwirować do depozytu przedmioty, których wnoszenie na teren lokalu jest całkowicie zakazane - prywatne alkohole, ostre narzędzia, broń osobistą, podejrzane specyfiki chemiczne itp. Ochrona zwraca te przedmioty przy wyjściu klienta z lokalu w stanie nienaruszonym.

13. Dane osobowe osób biorących udział w imprezach w tym nazwiska, numery telefonów (podawane przy rezerwacji) oraz inne - są chronione prawem zgodnie z RODO i udostępniane wyłącznie na życzenie organów do tego upoważnionych.

Czerwony Fortepian - wyjątkowy instrument

Czerwony Fortepian – to nie tylko miejsce, ale także realny, prawdziwy instrument, niestety dziś pełniący rolę wyłącznie pięknego, zabytkowego eksponatu. Fortepian zamilkł kilkadziesiąt lat temu, ale liczymy, że znajdzie się ktoś kto zajmie się jego renowacją, o ile to możliwe. Wieść niesie, ze fortepiany  wiedeńskiej firmy Pokorny od początku miały w sobie ukryte wady i niedoskonałości, stąd zbyt kosztowne były ich naprawy i produkcję w końcu wstrzymano. Stało się to ponad 120 lat temu i od tamtej pory fortepiany tej marki tułały się po świecie – trochę nieudane, ale jednak grające, zamieszkały w różnych domach Europy. Nasz pamięta czasy zaborów, pierwszej i drugiej wojny, okres PRL... Ostatnią renowację przeszedł w 1942 roku, ale do Polski przyjechał dużo wcześniej, bo w 1905 r. Potem się tułał i w końcu wylądował na śmietniku, gdzie cudem został odnaleziony.